Happy MPM

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์และข่าวสาร ติดต่อเราบริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542 โดยมี คุณสุกิจ สัตย์เพริศพราย เป็นประธาน และกรรมการผู้จัดการ มีจุดมุ่งหมายที่จะนำสิ่งที่ดี และมีประโยชน์ ตลอดจนเจตนารมย์ที่จะ นำธุรกิจอิสระ มาสู่คนไทย แฮ็ปปี้เอ็มพีเอ็ม จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยการนำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ, หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (HOLISTIC MEDICINIE), ผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม ผสมผสานกับการทำธุรกิจแนวใหม่

พันธกิจ (MISSION STATEMENT)

 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในแนวของธรรมชาติบำบัดโดยผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการยอมรับจากทุกมุมโลก ว่าปลอดภัย และได้ผลชัดเจน
 • นำเสนอนวัตกรรมใหม่ในวงการแพทย์, เภสัชกรรม, เครื่องสำอางค์ และความงามที่ได้รับการวิจัยอ้างอิง อย่างชัดเจน
 • นำเสนอการตลาด และการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจำหน่าย แบบเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการเป็น เจ้าของอิสระ และการก้าวเข้าสู่การบริหารธุรกิจด้วยตนเองของคนไทย
 • พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
 • ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

  1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
  2. กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับครอบครัว
  3. กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์
  4. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
  5. กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรชีวภาพ

  ปรัชญาธุรกิจ

  คุณธรรมนำธุรกิจ - (ขายตรง พอเพียง ก้าวหน้า ยั่งยืน)

  จากจุดเริ่มต้นด้วยหลัก "คุณธรรมนำธุรกิจ" ได้ต่อยอดด้วยการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประยุกต์เป็นหลัก "ขายตรง พอเพียง ก้าวหน้า ยั่งยืน" เพราะเนื้อในแท้ๆของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงคือวางรากฐานเพื่อก้าวสู่ความมั้งคั่งยั่งยืน

  ภารกิจหลัก 3 ประการ

  สร้างงาน สร้างคน สร้างชาติ

  ด้วยเจตนารมย์สร้างธุรกิจคุณภาพ ผนวกกับความคิดทันสมัย ธุรกิจ "แฮ็ปปี้ MPM" จึงเติมเต็มคุณค่าชีวิต ให้สมาชิกทุกท่าน ร่วมภารกิจแห่งการมุ่งมั่นทำธุรกิจเพื่อสร้างฐานะให้ครอบครัวพร้อมๆกับการตอบแทนแก่สังคม เพื่อให้ทุกคนเป็นคนดีเพื่อสร้างชาติไทยให้มั่นคงตลอดไป

  กิจกรรมสังคม

  ดำรงตำแหน่งอุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย (TDIA) บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้สนับสนุน หลัก "สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย" (TDIA) ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กระทั่งปัจจุบันสมาคมฯได้รับการยอมรับอย่างมากๆและมีตัวแทนของสมาคมฯ ร่วมทำงานกับ คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมขายตรงของประเทศไทย

  วิสัยทัศน์

  จุดยืนที่มั่นคงในทุกสถานการณ์ บทพิสูจน์ศาสตร์ - ศิลป์ขายตรงแห่งอนาคต

  ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันชิงดีชิงเด่น อย่างทุกวันนี้และในอดีตที่ผ่านมาได้คนพบและพิสูจแล้วว่า ... ธุรกิจขายตรงจะยืนหยัดมั่นคงได้ผู้บริหารต้องมี ... จุดยืนที่มั่นคงในทุกสถานการณ์ และผู้บริหารต้องรู้ ... ศาสตร์ - ศิลป์ ... อย่างแท้จริง เพื่อเป็นธุรกิจขายตรงแห่งอนาคตมิใช่ธุรกิจ ที่ก่อเกิด และแตกดับ ไปตามกระแส

  เป้าหมายสูงสุด

  ธุรกิจเครือข่ายขายตรง สำหรับคนไทยทุกระดับ ด้วยความเคราพในพันธะสัญญาที่มีต่อสมาชิกผู้รวมธุรกิจ ทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและชาติบ้านเมือง ทีมผู้บริหารทุกๆคนของ "แฮ็ปปี้ MPM" จึงได้ทุ่มเทฝีมือและแรงใจเพื่อให้ธุรกิจขายตรง "แฮ็ปปี้ MPM" เป็นธุรกิจที่ได้รับการกล่าวขานจากปากต่อปาก ด้วยความภาคภูมิใจอีกตราบนานเท่านาน